środa, 7 grudnia 2011

Uwaga świetny konkurs!

Zapraszamy do udziału w konkursie “GAJA Zielona Ziemia”
Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie prace artystyczne w kategoriach: plakat, zdjęcie, film oraz praca charakteryzatorską (dokumentację w postaci 3 fotografii wykonanego makijażu, umożliwiające ocenę wykonanej pracy, bez cyfrowego lub analogowego retuszu fotografii), w formie pliku elektronicznego i tematyce zgodnej z tytułem i tematyką konkursu, zgodnie z wymogami dla poszczególnych prac, określonymi w Regulaminie konkursu.
Każda praca będzie zawierać dołączony pisemny opis na 1800 – 2600 znaków odnoszący się do tematyki ekologicznej konkursu, prezentujące pomysł Uczestnika w kontekście zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji poprzez działalność człowieka. Każdy opis będzie weryfikowany przez Organizatora konkursu, pod względem zgodności z wiedzą z zakresu zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji przez człowieka.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 16 do 24 roku życia. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
Kategorie konkursowe
W pracy konkursowej – projekcie artystycznym można będzie użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych. Dopuszczalne techniki dla wybranych kategorii to:
  • Dla kategorii plakatu ekologicznego to: grafika, rysunek, malarstwo, college, grafika komputerowa i inne techniki graficzne. Dopuszczalne narzędzi artystycznego wyrazu adekwatne do dwuwymiarowej formy plakatu, farby, ołówek, węgiel, college, fotografia połączona z grafiką, narzędzia komputerowe. Dla potrzeb konkursu, w przypadku nie stosowania narzędzi komputerowych, należy sfotografować plakat.
  • Dla kategorii fotografia to: fotografia analogowa, fotografia artystyczna, fotografia reporterska, fotografia cyfrowa z obróbką komputerową. Dopuszczalne narzędzi artystycznego wyrazu adekwatne do dwuwymiarowej formy zdjęcia z możliwością wykorzystania dostępnych nowoczesnych technologii obróbki cyfrowej.
  • Dla kategorii projekty postaci- w kategorii artystycznej przedstawiające projekty postaci ekologicznych, dopuszczalne techniki to: udokumentowana fotograficznie charakteryzacji teatralno-filmowej (fotografia jako rejestracja zrealizowanej postaci), fotografia cyfrowa z obróbką komputerową, projekt graficzny w formie college lub rysunku. Dopuszczalne narzędzi artystycznego wyrazu adekwatne do trójwymiarowej formy projektu, efekty specjalne, techniki teatralne-charakteryzatorskie, instalacje, farby, college, fotografia połączona z grafiką, narzędzia komputerowe
  • Dla kategorii film – kategoria artystyczna przedstawiająca artystyczną rejestrację obrazu ekologicznego. Filmy mogą zostać zrealizowane wszystkimi dostępnymi narzędziami rejestracji obrazu ruchomego, muszą opowiadać historię z zarysem koncepcji fabularnej lub poruszać artystycznym obrazem i formą wybrany temat.
Wymogi dla prac konkursowych
Każda z prac konkursowych z kategorii: plakat, fotografia, projekt postaci będzie musiała zostać przesłana w wersji elektronicznej w dwóch formatach:
a) FORMAT 1: maksymalna wysokość 600 x 900 pxl rozdzielczość 72 dpi – przesłana pocztą e-mail na adres konkurs@gajazielonaziemia.pl oraz
b) FORMAT 2: maksymalna wielkość, ale nie większa niż 10 MB – na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD pocztą na adres Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, ul. Siennicka 6a, Warszawa podany także w pkt. 9 Regulaminu Konkursu.
Każda z prac konkursowych z kategorii film będzie musiała zostać przesłana w wersji elektronicznej zapisanej na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD, w formacie: 720×576 pal, oraz zapisie: avi lub mpg lub quick time.
Ponadto, każda praca musi zawierać dołączony pisemny opis na 1800 – 2600 znaków odnoszący się do tematyki ekologicznej konkursu, prezentujący pomysł Uczestnika w kontekście zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji poprzez działalność człowieka. Każdy opis będzie weryfikowany przez Organizatora konkursu, pod względem zgodności z wiedzą z zakresu zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji przez człowieka.
Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie jedną pracę w każdej z czterech kategorii.
Szczegóły udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej oraz w biurze Organizatora.


Nasze wcześniejsze projekty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz